fbpx

Kilpailun säännöt

Järjestäjä
Kilpailun järjestäjä on Linkosuo Oy. Myöhemmin ”Järjestäjä”. Facebook ei ole mukana kilpailussa hallinnoinnin, sponsoroinnin tai muun toiminnan muodossa.

Osallistumisoikeus
Kilpailuun voi osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Kilpailuun eivät voi osallistua järjestäjän työntekijät, heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, muiden tämän arvonnan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät, eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt.

Kilpailuaika ja osallistuminen
Kilpailuaika on 16.1.2018-2.2.2018
Kilpailuun voi osallistua vastaamalla kyselyyn osoitteessa https://linkosuo.typeform.com/to/xTfWg3.

Valinnat
Osallistujien joukosta valitaan 12 henkilöä, joille lähetetään 6 pussia Linkosuo Rye Nacho -tuotteita.
Tämän jälkeen näytteiden saajien joukosta valitaan neljä mukaan tuotantoon, joka tuottaa sisältöjä Järjestäjän käyttöön valtakunnalliseen levitykseen. Sisällöistä ja niiden levityksestä tehdään valittujen kanssa erillinen sopimus.
Valinnat tehdään 6.2.2018 mennessä.

Palkintojen luovutus
Järjestäjä ilmoittaa valinnasta viimeistään 6.2.2018. Valinnasta ilmoitetaan yksityisviestillä sähköpostilla tai puhelimitse.
Järjestäjällä on oikeus julkaista valittujen nimet vapaasti eri julkaisuissa.

Järjestäjän vastuu
Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kampanjaan osallistumiseen.
Järjestäjä ei ole vastuussa palkinnon aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta sen vastaanottamisen jälkeen. Järjestäjän kollektiivinen vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Kaikki palkintojen vastaanottajat vapauttavat Järjestäjän, kampanjan yhteistyökumppanit ja edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai jonkin palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

Arpajaisvero
Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä ilmoitetuista palkinnoista.

Yhteystietojen käyttö
Osallistujien yhteystietoja käytetään vain palkintojen toimittamiseen, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Järjestäjä ei käytä tai luovuta annettuja yhteystietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia.

Muuta
Osallistumalla kampanjaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kampanjan virallisia sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjällä on oikeus hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.