fbpx

Linkosuo panostaa voimakkaasti vastuullisuuteen!

Olemme juuri saaneet valmiiksi ensimmäisen vastuullisuusraporttimme, johon sisältyy laaja vastuullisuutta kehittävä toimenpideohjelma. Samaan aikaan lisäämme merkittävästi leipomotuotteidemme kansainvälistä vientiä muun muassa Kiinaan, Baltiaan, Pohjoismaihin ja muualle Eurooppaan.

Viime vuonna suurimmat ponnistukset vastuullisuustyössä liittyivät ruokahävikkiin, tuoteturvallisuuteen ja henkilöstön koulutukseen konsernin kummassakin yhtiössä, kahvila- sekä leipomotoiminnassa.

Teimme tuotannossamme materiaalikatselmuksen, jossa kartoitettiin prosessien vaiheet. Tunnistimme, miten hävikkiä syntyy ja loimme toimenpiteet hävikin vähentämiseksi. Katselmuksen perusteella olemme tehneet prosesseihin parannuksia ja onnistuneet vähentämään ruokahävikkiä jo 100 tonnia vuodessa.

Vastuullisuusraportoinnin yhteydessä tunnistettiin kehityskohteita, joihin vastataksemme henkilöstö on käynyt läpi mittavan Linkosuo Future -koulutusohjelman. Leipomomme on ottanut käyttöön kansainvälisen IFS-laatujärjestelmän. Olemme yksi harvoista suomalaisista elintarvikeyhtiöistä, jotka ovat ansainneet IFS-sertifikaatin.

Ruoka-alalla ympäristövastuullisuus ja tuoteturvallisuus ovat korostuneesti läsnä. Raportin yhteydessä laskettiin leipomotoiminnan hiilijalanjälki, mikä auttaa konkreettisten tavoitteiden asettamisessa hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tuoteturvallisuuden osalta suomalainen lainsäädäntö ja elintarvikevalvonta ovat kilpailuvaltteja maailmalla ja IFS-laadunohjausjärjestelmä parantaa tuotteidemme tuoteturvallisuutta edelleen.

Täältä näet laatusertifikaattimme!

Katso tästä koko vastuullisuusraporttimme.