fbpx

Kvalitet i varje munsbit

Kvalitet och ansvar

Linkosuos bagari har redan under flera årtionden fokuserat på varornas och produktionens kvalitet. Ansvarsfulla val och hög kvalitet är bevis på vårt kunnande, både för konsumenten och handeln.

Kvalitetssystemet garanterar bagerivaror av hög kvalitet

Med hjälp av vårt kvalitetssystem kontrollerar vi livsmedelssäkerheten och utvecklar medvetet hela företagets verksamhet. År 2007 tilldelades Linkosuo som första allmänna bageri kvalitetscertifikatet som baserar sig på ISO 22000-standarden och år 2014 fick vi det krävande FSSC 22000-certifikatet. FSSC 22000 är ett system som utvidgats från ISO 22000-standarden och som på ett bättre sätt än tidigare omfattar kundkraven i Finland och på exportmarknaderna.

I enlighet med systemets krav kan vi identifiera riskerna i produktionen på förhand och vid avvikelser kan vi agera snabbare och effektivare än tidigare. Kvalitetssystemets funktionalitet bedöms genom kvalitetsrevisioner som varje år utförs av en tredje part. Kvalitetsrevisionerna av Linkosuos system utförs av Bureau Veritas Certification.

Vårt kvalitetscertifikat >